Tallinna Kopli liinide konkurss nurjus taas


BNS 08.02.2011

Kopli liinide maa-alale hoonestaja leidmiseks välja kuulutatud konkursile ei laekunud ühtegi pakkumist, sama saatus tabas ka kaht varasemat konkurssi.

"Tuleb tõdeda, et praeguse majandusliku madalseisu tõttu ei riski ka rahvusvahelise kaliibriga kinnisvaraarendajad nii mahukat ja ambitsioonikat projekti ette võtta, kuigi neil projekti realiseerimiseks nii huvi kui ressursse oleks," ütles abilinnapea Eha Võrk pressiesindaja vahendusel.

Võrgu sõnul ilmutas mitu "potentsiaalset ja väga kaalukat" investorit Kopli liinide arendusprojekti vastu "väga tõsist huvi", ent pakkumise tegemisest lõpuks siiski loobuti. "Pakkumisi ei tehtud vaatamata sellele, et konkursi tingimused olid varsemaga võrreldes arendaja jaoks märksa soodsamad," nentis Võrk.

Ambitsioonika kinnisvaraarendusprojekti eesmärgiks on muuta Kopli liinide ala eksklusiivseks elurajooniks. Tallinna linna omandis olevale Kopli liinide alale hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on rajada sinna nüüdisaja tingimustele vastav täisväärtuslik ja terviklik elukeskkond.

Kopli liinide arendusprojekt hõlmab mereäärset maa-ala kogupindalaga ligi 16,7 hektarit. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on võimalik alale ehitada 38 ühepereelamut ning kuni viiekorruselised korterelamud, milles kokku kuni 527 korterit.