EKA otsib hankega arheoloogiliste uuringute tegijat


BNS 07.02.2011

Eesti kunstiakadeemia (EKA) käivitas riigihanke arheoloogiliste uuringute ja kaevetööde tegija leidmiseks akadeemia krundil Tallinnas aadressil Tartu maantee 1.

Hanketeate kohaselt on arheoloogilisi uuringuid hõlmava ala suurus 1145 ruutmeetrit, ala jääb akadeemia vana peahoone vundamendist ida poole kuni uushoonestuse alla jääva idapiirini.

Hanke kestvus on kokku 12 kuud. Pakkumisi saab hankele esitada 25. märtsini, pakkumised avatakse samal päeval.

EKA avalike suhete juht Solveig Jahnke on varem BNS-ile öelnud, et EKA uue maja ehitus ei alga enne 2011. aastat. Muu hulgas on ta märkinud, et aega võtavad võimalikud arheoloogilised väljakaevamised. Kuna krundilt leiti arheoloogiliste eeluuringute käigus arheoloogilisi mälestisi, tuli otsustada, kas ja millal arheoloogilised väljakaevamised toimuvad.

Tallinna linnavalitsus võttis mullu oktoobris vastu Tartu maantee 1 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille eesmärgiks on anda võimalus alale kunstiakadeemia uue õppehoone rajamiseks. Detailplaneering loob võimaluse ehitada Gonsiori ja Laikmaa tänava nurgal asuvale alale EKA tarvis kuni 16 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega õppehoone. Seal paiknenud kunstiakadeemia amortiseerunud hooned on lammutatud.

EKA-le uue õppehoone projekteerimiseks koostati ruumiprogramm ja korraldati avalik rahvusvaheline arhitektuurivõistlus. Kavandatud kuni 16 maapealse korrusega koolihoone on paigutatud alale selliselt, et A. Laikmaa ja Gonsiori tänava nurgale on võimalik rajada avalik linnaväljak. Võrreldes kehtiva planeeringuga on hoonetest vaba ja avalikult kasutatav ala uue detailplaneeringu kohaselt suurem.

Kinnistute ühendamise teel moodustatavale krundile ehitusõiguse määramisel on aluseks võetud rahvusvahelisel arhitektuurivõistlusel esimese preemia saanud projekt Art Plaza, mille autoriteks olid arhitektuuribürood Sea ja Effekt Taanist.