Vana-Võidus avatakse kõigiti korrastatud õpilaskodu


Pressiteade 03.02.2011

Täna avati Viljandimaal Vana-Võidus Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli uuendatud õpilaskodu, mille renoveerimine läks maksma 2,5 miljonit eurot, sellest Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) panus on 1,7 miljonit ja Eesti riigi osa 800 tuhat eurot.

“Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool on nii tuntud ja hea kool, et siia tuleb õppureid üle Eesti. Neil on tarvis kuskil elada ja selline korras ühiselamu on tõesti sõbralik kodu,” ütles õpilaskodu avamisel haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. “Loodan, et korras elu- ja õppekeskkond distsiplineerib ning soodustab õppimist. Eesti vajab haritud tööjõudu ja noorte tööpuuduse vähendamist.”

Uuendatud 300-kohaline õpilaskodu sai valmis eelmisel aastal vahetult enne jõulupühi ning kooli õppurid on seal ennast sisse seadnud. Õpilaskodu hoones sai tööde käigus vahetatud kõik kommunikatsioonid, elanikel on olemas vajalikud olmetingimused ja võimalused vaba aja sisustamiseks.

Tegu on esimese täielikult renoveeritud objektiga Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli linnakus. Aastatel 2004-2007 uuendati vanem ühiselamu, kuid lähiaastatel vajab see veel värskendamist. Lisaks on lähiaastatel plaanis ehitada koolile uus õppekorpus ja korrastada õppetöökojad, selleks on võimalik kasutada 9,6 miljonit eurot ERF-i toetust.

Minister Lukas tundis rõõmu, et valitsuse otsus teha korda kõik kutseõppeasutused realiseerub kiires tempos: “Arvestades, et sellelgi kuul on uuendatud hoonete avamised kolmes kutsekoolis, ei ole enam kaugel s ee aeg, mil oleme saanud korda teha kõik haridusasutused ja heades tingimustes areneb ka õppekvaliteet.”

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpilaskodu on esimene korrastatud kutseõppeasutuse hoone, mis sellel aastal avatakse. Perioodil 2007–2013 kasutab Eesti riik kutseõppeasutuste kaasajastamise rahastamiseks Euroopa Liidu fondide toetust 166 miljonit eurot, millele riik lisab täiendavalt kuni 36,4 miljonit eurot abikõlbmatu käibemaksu katmiseks. Sellel aastal investeerib riik kutseõppeasutuste taristu uuendamisse 39 miljonit eurot, sellest 32 miljonit on ERF-i panus.