Pärnu spordihall alustab taastamise järel tegevust reedel


BNS 03.02.2011

Uue aasta esimesel päeval toimunud katusevaringu tõttu suletud Pärnu spordihall alustab taastamistööde järel uuesti tegevust reedel.

Halli omaniku OÜ Steniard tellimusel on lõpetatud halli suure saali kolme kandeposti tugevdamine ja likvideeritud kõik muud väikese saali varinguga kaasnenud kahjustused suure saali osas. Spordihalli avamiseks on olemas kõik vajalikud load, sealhulgas Lääne-Eesti päästekeskuse luba, teatas Pärnu linnavalitsus.

Kuni kindlustuse asjakohase otsuseni kannavad taastamiskulusid Pärnu Linnavalitsus ja OÜ Steniard kahasse. Kulude katteks on IF Kindlustus teinud Pärnu Linnavalitusele ettemaksu summas 30.000 kurot.

Spordihalli väikese saali taastamise aeg sõltub kindlustusfirma ja ekspertiisi hinnangust ning taastamistööde maksumusest. Õnnetuse põhjuste ning kahju suuruse väljaselgitamiseks on tellinud ekspertiisi nii linnavalitsus, hoone omanik Steniard kui ka If Kindlustus. Tulemused ja otsused peaksid sündima veebruarikuu jooksul.

Pärnu spordihalli väikese saali 435-ruutmeetrine katus vajus sisse 1. jaanuaril. Inimesi spordihallis varisemise ajal ei olnud ja keegi kannatada ei saanud.