Linn kehtestab Tallinna lennujaama laienduse planeeringu


BNS 01.02.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval kehtestada era- ja väikelennukite tarvis Tallinna lennujaama laiendust võimaldava detailplaneeringu.

Väike- Sõjamäe 22 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada 4,7 hektari suurusele Suur- Sõjamäe tänava ja Tallinna Lennujaama vahelisele, osaliselt lennuvälja territooriumile jäävale alale era- ja väikelennukite teenindamise tarvis rajatised ning juurdepääsutee.

Väike- Sõjamäe 22 kinnistu on riigile kuuluv hoonestamata tühermaa. Planeeringualast põhjas paikneb põhiliselt nõukogudeaegne tööstushoonestus. Planeeringualast lõunas on Tallinna lennuvälja ruleerimisrajad.

Planeeringuga korrigeeritakse Tallinna lennujaama krundi ja Väike- Sõjamäe tänava 22 kinnistu vahelisi piire ning nähakse ette terminalihoone ja angaaride ehitamine. Planeeritavale alale kavandatavate angaaride alune pind võib olla kuni 18.000 ruutmeetrit ja hoonete suurim lubatud kõrgus 10-25 meetrit sõltuvalt lennujaama kõrguspiirangutest. Parkimiskohti on alale kavandatud kokku 198, neist enamik hoonete mahtu.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles AS Tallinna Lennujaam.

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil kehtestada ka OÜ Kantauro detailplaneeringu, millega firma taotleb ehitusõigust 13-korruselisele ärihoonele Põhja- Tallinnas Madala tänaval.

Arendaja taotleb Madala tänava krundile 13-korruselise ärihoone ehitusõigust ja Tuulemaa 20 krundile kolmekorruselise ärihoone ehitamise õigust. Planeeritava maa-ala suurus on 2,26 hektarit, planeeringualale jääb ka reformimata riigimaad.

Planeeringu algatamise eelnõu järgi on Tuulemaa 20 kinnistul praegu kahekorruseline kauplusehoone ning kaks ühekorruselist abihoonet.