Tartu kiitis heaks Anna Haava tänavale elamuid kavandava planeeringu


BNS 01.02.2011

Tartu linnavalitsus kiitis teisipäevasel istungil heaks Anna Haava tänav 16, 22, 24 ja 26 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse, mille kohaselt rajatakse alale viis korterelamut.

Planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigused korterelamute rajamiseks. Planeeringu koostamisest huvitatud isikud on Nordecon Ehitus AS ja maa-amet ning planeeringu koostajaks on Eesti Veeprojekt OÜ, selgus linnavalitsuse eelnõust.

Planeeritav maa-ala pindalaga 8650 ruutmeetrit paikneb Vaksali linnaosas. Ala asub Toometaguse miljööala vahetus naabruses riikliku kaitse all oleva ajaloomälestise Näituse tänav 20 hoone ning arhitektuurimälestiste Anna Haava tänav 7 hoone ja Vabriku tänav 3 hoone kaitsevööndis. Krundid on hoonestamata.

Eskiislahendus näeb ette Anna Haava tänav 22, 24 ja 26 kinnistute liitmise. Moodustatavale krundile on planeeritud kolm kolmekorruselist kortermaja, krundi suurim ehitusalune pindala kokku 1100 ruutmeetrit. Anna Haava tänav 16 krundile on ette nähtud kahe kolmekorruselise kortermaja ehitamine, krundi suurim ehitusalune pindala 710 ruutmeetrit.

Parkimine on lahendatud krundi siseselt arvestusega üks parkimiskoht korteri kohta, kokku 56 parkimiskohta.