Pärsti vallavalitsus kavatseb restaureerida Heimtali mõisa


BNS 30.11.2010

Viljandimaa Pärsti vallavalitsus kuulutas välja riigihanke Raudna põhikooli hoonete ja rajatiste, mille hulka kuulub ka Heimtali mõisa peahoone, remondi- ja restaureerimishanke.

Pakkuja ülesandeks on Raudna põhikooli hoonete ja rajatiste, eelkõige Heimtali mõisa peahoone projekteerimis-, ehitus- ja remonditööd. Lisaks sellele uurimis-, restaureerimis-, rekonstrueerimis- ja laiendamistööd eesmärgiga ehitada valmis muinsuskaitse nõuetele ja koolifunktsioonile vastav hoone.

Ehitustöö sisaldab ehitustööde teostamist kuni kogu töö üleandmiseni, samuti muid ehitustööde täitmiseks vajalikke, sealhulgas muinsuskaitselisi töid ning võimalikke kulusid ja riske.

Projekteerimine sisaldab tööprojekti mahus projekti teostamist koos vajalike uuringute, mõõdistuste, kooskõlastuste, lubade taotlemisega ja teiste vajalike tööde ning toimingutega.

Pakkumisi Raudna põhikooli hoonete renoveerimiseks ootab vallavalitsus 5. jaanuaril kella 12-ni.