Sauga silla ehituse jätkamine võib selguda veebruaris


BNS 30.11.2010

Möödunud nädalal peatas keskkonnainspektsioon vee-erikasutusloa puudumise tõttu Pärnumaal asuva Sauga jõe silla ehituse, keskkonnaamet võib loa menetluse algatada alles järgmise aasta veebruaris.

Hetkel on menetlus peatatud, kuna keskkonnaamet küsis lisaandmeid, sealhulgas ka eksperthinnangut. Lisamaterjalide esitamise tähtaeg on 2011. aasta 1. veebruar, selgitas ameti pressiesindaja Aet Truu BNS-ile.

"Seega algab menetlus reaalselt alles siis, kui on esitatud kõik soovitud lisamaterjalid, enne seda ei oska öelda, millal loa väljastame," lisas Truu.

Maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu rääkis BNS-ile, et silla ehitust alustanud Läti ettevõttele SIA Binders on teinud ettepaneku silla projekti lahenduse muutmiseks, kuid maanteeamet saab ettepaneku üle otsustada alles pärast seda, kui muutmise vajadus on tõendatud ja muudatus on saanud algse projekti autori heakskiidu.

"Praegu kehtib lepingule vastav silla projektilahendus ehk projekt on jäänud samaks," märkis Kasesalu.

Sillaehituse tarbeks on ehitajal plaanis rajada Sauga jõkke poolsaared ja toestada pinnast sulundseintega, milleks on vajalik keskkonnameti poolt väljastatav vee-erikasutusluba.

Objekti kontrollimisel selgus, et ehitaja on alustanud sulundseinte paigaldamist ja jõepõhja täitmist pinnasega, ehkki nõutav keskkonnaluba on alles vormistamisel.

Keskkonnajärelevalveseadusest tulenevalt peatas keskkonnainspektsiooni Lääne regioon ebaseadusliku ehitustegevuse. Ehitaja saab vees tehtavaid töid jätkata pärast vee-erikasutusloa saamist.

Binders esitas taotluse vee- erikasutusloa saamiseks 17. novembril. Amet palus ettevõttelt lisainfot tööde kirjelduse ja neile koostatud ekspertarvamuse näol.