Ehitamine välismaal viis ehitusmahud kasvule


BNS 29.11.2010

Statistikaameti teatel ehitasid Eesti ehitusettevõtted selle aasta kolmandas kvartalis Eestis ja välisriikides kokku 1,2 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal ajal, kasvu vedas tegevus välisturgudel.

Kaks ja pool aastat kestnud ehitusmahtude langus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga pöördus tänavu kolmandas kvartalis tõusule.

Välisturul tegutsevate ehitusettevõtete ehitusmahud kasvasid eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes ligi neljandiku, kusjuures kasv tulenes hooneehitustöödest. Samal ajal vähenesid kohalikul ehitusturul hooneehitusmahud jätkuvalt. Kuigi rajatiste ehitusmahud kasvasid oluliselt, pidurdas madalseisus olev hooneehitus kogu kohalikku ehitusturgu ning aastases võrdluses veel kasvu saavutada ei suudetud. Kohalikul ehitusturul vähenesid ehitusmahud võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga ühe protsendi võrra.

Kolmandas kvartalis ehitati omal jõul 6,4 miljardi krooni ehk 408 miljoni euro eest – hooneid 3,3 miljardi ja rajatisi 3,1 miljardi krooni eest. Eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes vähenes hoonete ehitamine püsivhindades üheksa protsenti, rajatiste ehitamine aga suurenes 15 protsenti.

Võrreldes tänavu teise kvartaliga suurenes ehitusmaht sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud andmete põhjal seitse protsenti.

Ehitisregistri andmetel lubati selle aasta kolmandas kvartalis kasutusse 481 uut eluruumi, seda on ligi poole vähem kui aasta varem samal ajal. 65 protsenti valminud eluruumidest asus korterelamutes. Enim valmis uusi eluruume Tallinnas.

Ameti märkis, et nõudlus uute eluruumide järele kasvab. Kolmandas kvartalis väljastati ehitusluba 526 eluruumi ehitamiseks, mis ületab nii tänavu teises kvartalis kui ka eelmise aasta kolmandas kvartalis ehitusloa saanud eluruumide arvu. Eelistatuim elamutüüp oli ühepereelamu.

Kasutusse lubati 174 mitteelamut kasuliku pinnaga 87.000 ruutmeetrit. Enim lisandus uut büroo- ja kaubanduspinda. Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes vähenes nii kasutusse lubatud mitteelamute pind kui ka kubatuur.