Kesklinna valitsus loob VHK muusikutele normaalsed tingimused


Pressiteade 26.11.2010

Tallinna Kesklinna valitsus otsustas alustada lähiajal remonti Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakooli hoones Uus 16/Aia13.

Kesklinna vanema Aini Härmi sõnul teeb linnaosa valitsusele tõsist muret, et seni kui kulutatakse energiat viljatule vaidlusele Uus19/Vene28 ajutiseks kasutuseks antud ruumide üle, laguneb remondiootuses muusikakooli hoone, mille renoveerimine võimaldab VHK noortel muusikutel jätkata õpinguid nõuetele vastavates ruumides.

"Muusikaharrastajana tean, et musitseerimine vajab sobivaid tingimusi, milleks käest lastud muusikakooli maja ega üksikud käepäraste vahenditega kohandatud ruumid Uus19/Vene28 ei sobi. Remontides muusikakooli hoone, lõpetame olukorra, kus laste vajadused tuuakse ohvriks mõttetutele vaidlustele. Aeg on minna sõnadelt tegudele ja astuda konkreetseid samme muusikakooli õppekeskkonna parandamiseks. Uus16/Aia 13 hoone remondi valmimiseni saavad õpilased kasutada Uus19/Vene28 ruume," lubas Härm.

Vanalinna Hariduskolleegium sai Uus19/Vene28 hoone 2543,5 m2 üldpinnast Kesklinna valitsuselt ajutiseks kasutamiseks 614,8m2 käesoleva aasta augustis. Ajutine kasutus paluti lõpetada 19. detsembriks, millele kooli juhtkond reageeris palvega jätta ruumid nende käsutusse. Ajutisse kasutusse saadud pind moodustab kooli ruumidest vaid tühise osa - kokku on VHK käsutuses 6560,7 m2 pinda hoonetes Vene tn 13, Vene tn 15/Pühavaimu tn 8, Vene tn 22, Aia tn 13/Uus tn 16 (kaks hoonet), Vene tn 21/23, Uus tn 32/34. Linn on VHK hoonete renoveerimiseks kulutanud 73,4 miljoni krooni.