Tallinn rekonstrueerib neli hoonet munitsipaalkorteriteks


BNS 24.11.2010

Tallinn kavatseb lähiaastatel munitsipaalkorterite arvu suurendamiseks rekonstrueerida neli linna omandis olevat ühiselamutüüpi hoonet.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul keskendub kolmapäeval volikogusle esitatud otsuse eelnõu olemasolevate hoonete eluea pikendamisele.

Eelnõust nähtub, et programmi sihtrühm on Tallinna linnalt elamispinda taotlevad ühe-kaheliikmelised leibkonnad ning vaesed, kes moodustavad linnalt elamispinda taotlejatest enamuse. Seega on linna hinnangul Tallinnas kõige suurem nõudlus väikeste, eelkõige ühetoaliste munitsipaalüüripindade järele.

Tallinna linna omandis on 12 ühiselamu tüüpi hoonet, millest lähiaastatel on plaanis rekonstrueerida neli. Linna hinnangul vajavad investeeringuid rekonstrueerimiseks Põhja-Tallinnas aadressil Maleva 18 asuv hoone, Kristiine linnaosas aadressil Sõpruse 5 asuv hoone ning Mustamäel asuvad hooned aadressidel Akadeemia tee 48 ning Vilde tee 90. Viimasest kuulub linnale mõtteline osa.

Maleva tänava hoone on kasutusel olnud ligi 40 aastat, suuremaid remonditöid ei ole seal selle aja jooksul tehtud. Ligi kaheksa aastat tagasi eemaldati hoone keskküttesüsteem ja sellest ajast üldkasutatavaid ruume majas ei köeta.

Kuna hoone konstruktsioonid ja insenerivõrgud vajavad olulist remonti või väljavahetamist, leitakse tehtud ekspertiisis, et hoone remontimise asemel on otstarbekam see lammutada. Paralleelselt elanike ümberpaigutamisega toimub Maleva elamu lammutamise ettevalmistamine.

Akadeemia tee elamut on võimalik ümber ehitada kahes etapis. Hoone rekonstrueerimise maksumuseks on umbes 40 miljonit krooni ning minimaalne periood kaks ja pool aastat. Elamu rekonstrueerimine on plaanitud ajavahemikku 2012-2013.

Sõpruse puiestee hoonest vajab rekonstrueerimist vähemalt üks korpus ning investeeringu maksumus on ligi 20 miljonit krooni. Elamu on plaanis rekonstrueerida ajavahemikul 2014-2015.

Vilde tee 90 hoone kohta ei ole tellitud detailselt hoone seisukorda kirjeldavat ekspertiisi või koostatud elamu tehnilise ülevaatuse akti. Korraldamist vajab hoone elanike ümbermajutamine, misjärel on võimalik otsustada elamu linnale kuuluva poole võõrandamine.

Rekonstrueeritud hoonete üürimäärad on kavas läbi vaadata pärast konkreetse elamu rekonstrueerimist.