Keskkonnainspektsioon peatas Sauga jõe silla ehituse


BNS 24.11.2010

Keskkonnainspektsioon andis Pärnumaal Sauga jõel ilma vee-erikasutusloata sillaehitust alustanud Läti ettevõttele SIA Binders kolmapäeval korralduse vees tehtavad tööd peatada.

Sillaehituse tarbeks on ehitajal plaanis rajada Sauga jõkke poolsaared ja toestada pinnast sulundseintega, milleks on vajalik keskkonnameti poolt väljastatav vee-erikasutusluba.

Objekti kontrollimisel selgus, et ehitaja on alustanud sulundseinte paigaldamist ja jõepõhja täitmist pinnasega, ehkki nõutav keskkonnaluba on alles vormistamisel.

Keskkonnajärelevalveseadusest tulenevalt peatas keskkonnainspektsiooni Lääne regioon ebaseadusliku ehitustegevuse. Ehitaja saab vees tehtavaid töid jätkata pärast vee-erikasutusloa saamist.

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni veespetsialist Margit Karu ütles kolmapäeval BNS-ile, et Binders esitas taotluse vee-erikasutusloa saamiseks 17. novembril. Amet palus ettevõttelt lisainfot tööde kirjelduse ja neile koostatud ekspertarvamuse näol.

Karu sõnul peab keskkonnaekspert ütlema, kuidas ja mis ajal töid võib teostada. Kõige rohkem võib vee-erikasutusloa menetlus ametis aega võtta kaks kuud.

Varasema info kohaselt on Pärnu läänepoolse ringtee ehitus veninud, sealhulgas 70 meetri pikkuse uue silla ehitamine Sauga jõele.

Maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu ütles BNS-ile, et ettevalmistustööd sillaehituseks algasid septembris-oktoobris.