Tallinn algatas Olümpia hotelli juurdeehituse planeeringu


BNS 24.11.2010

Tallinna linnavalitsus algatas kolmapäevasel istungil Olümpia hotelli olemasoleva hoone taha kavandatava kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega juurdeehituse planeeringu.

Reval Hotels Eesti regiooni juhi Juha Mähöneni sõnul on projekt alles väga varajases staadiumis. "Me ei taha enne planeeringu kinnitamist spekuleerida, et mis tuleb hoone sisse. Suur konverentsikeskus ja hotellitoad, aga detailid on veel kinnitamata," lisas Mähönen.

Planeeringualale jääval Liivalaia tänav 33 kinnistul paikneb 28-korruseline Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia 33a krundil on 72 kohaline parkla ja alajaama hoone. Lembitu 7 kinnistul ja Lauteri 8 kinnistul asuvad viiekorruselised äriruumidega korterelamud, Vambola 8 kinnistul viiekorruseline korterelamu ja Vambola 6 kinnistul seitsmekorruseline büroohoone. Lauteri 8a krunt on hoonestamata.

Detailplaneeringu eskiisi kohaselt planeeritakse liita Liivalaia 33 ja 33a kinnistud ning määrata ehitusõigus moodustatavale krundile kuni 6-korruselise juurdeehituse rajamiseks Olümpia hotelli hoonele. Lauteri 8a krundile soovib arendaja ehitusõigust ühekorruselise pargipaviljoni ehitamiseks.

Juurdepääs krundile on kavandatud Lembitu ja Lauteri tänavalt, parkimine lahendatakse omal krundil.

Detailplaneeringu planeeringu koostamist taotleb Reval Hotelligrupi AS. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS, peale algatamist korraldatakse planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu.

Linnavalitsus võttis kolmapäevasel istungil vastu ka kesklinnas asuva Kentmanni tänava kinnistu detailplaneeringu ja andis ehitusõiguse kuni seitsme maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.

Linnavalitsuse korraldusega võeti vastu kesklinnas asuva 0,16 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Kentmanni põik 3 ja 5 kruntide detailplaneering, milles on ette nähtud moodustada elamumaa sihtotstarbega Kentmanni põik 3 kinnistust ja sotsiaalmaa sihtotstarbega Kentmanni põik 5 kinnistust viie protsendi ulatuses ärimaa ja 95 protsendi ulatuses elamumaa sihtotstarbega krunt.

Ühtlasi on korralduses määratud krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni seitsme maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.