Tallinna Kentmanni tänavale võib tulla 7-korruseline äri- ja eluhoone


BNS 23.11.2010

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta kesklinnas asuva Kentmanni tänava kinnistu detailplaneeringu ja anda ehitusõiguse kuni seitsme maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks.

Linnavalitsuse korraldusega võetakse vastu kesklinnas asuva 0,16 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Kentmanni põik 3 ja 5 kruntide detailplaneering, milles on ette nähtud moodustada elamumaa sihtotstarbega Kentmanni põik 3 kinnistust ja sotsiaalmaa sihtotstarbega Kentmanni põik 5 kinnistust viie protsendi ulatuses ärimaa ja 95 protsendi ulatuses elamumaa sihtotstarbega krunt.

Ühtlasi on korralduses määratud krundi kasutamise tingimused ja ehitusõigus kuni seitsme maapealse korrusega äriruumidega elamu ehitamiseks .

Planeeritud maa-ala asub Kesklinnas Kentmanni, Liivalaia, Tatari ja Lätte tänava vahelises kvartalis.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt AS.