Olümpia hotell kavandab juurdeehitust


BNS 23.11.2010

Tallinnas asuv Olümpia hotell kavandab olemasoleva hoone tahja ligi 35-metrist kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega juurdeehitust, teatas Tallinna linnavalitsus.

Tallinna linnavalitsus kavatseb algatada vastava detailplaneeringu koostamise Tallinnas Lembitu, Liivalaia, Lauteri ja Vambola tänavate vahelisele kvartaliosale. Detailplaneeringuga soovitakse määrata ehitusõigust hotellile. Detailplaneeringuala suurus on 2,67 hektarit.

Planeeringualale jääval Liivalaia tänav 33 kinnistul paikneb 28-korruseline Radisson Blu Hotel Olümpia, Liivalaia 33a krundil on 72 kohaline parkla ja alajaama hoone. Lembitu 7 kinnistul ja Lauteri 8 kinnistul asuvad viiekorruselised äriruumidega korterelamud, Vambola 8 kinnistul viiekorruseline korterelamu ja Vambola 6 kinnistul seitsmekorruseline büroohoone. Lauteri 8a krunt on hoonestamata.

Detailplaneeringu eskiisi kohaselt planeeritakse liita Liivalaia 33 ja 33a kinnistud ning määrata ehitusõigus moodustatavale krundile kuni 6-korruselise juurdeehituse rajamiseks hotelli Radisson Blu Hotel Olümpia hoonele. Lauteri 8a krundile soovib arendaja ehitusõigust ühekorruselise pargipaviljoni ehitamiseks.

Juurdepääs krundile on kavandatud Lembitu ja Lauteri tänavalt, parkimine lahendatakse omal krundil.

Detailplaneeringu planeeringu koostamist taotleb Reval Hotelligrupi AS. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS, peale algatamist korraldatakse planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu.